πίσω στις κατηγορίες
ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Δωρεάν μεταφορικά για παραγγελίες άνω των 50€

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ & ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΡΤΑ ΜΕΛΟΥΣ KIDDO FAMILY

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ & ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΡΤΑ ΜΕΛΟΥΣ KIDDO FAMILY

Ενεργοποίηση της κάρτας μέλους Kiddo Family

1) Στο website μας επιλέξτε το εικονίδιο του λογαριασμού επάνω δεξιά και επιλέξτε “Εγγραφή” ή πηγαίνετε κατευθείαν στο link: https://www.kiddo.gr/customer/account/create/

2) Στη φόρμα εγγραφής στο πρώτο πεδίο γράφετε τον αριθμό της Kiddo Family κάρτα σας και πατάτε το κουμπί “προσθήκη”. Εάν καταχωρήσατε τον αριθμό της Kiddo Family Card σωστά, όλα τα υπόλοιπα πεδία συμπληρώνονται αυτόματα.

3) Μπορείτε να κάνετε τις όποιες τελικές διορθώσεις σε oνοματεπώνυμο και e-mail.

4) Εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης σας.

5) Θα πρέπει να επιλέξετε το κουτάκι “Έχω διαβάσει και συμφωνώ με τους όρους και προυποθέσεις”

Όροι χρήσης της κάρτας μέλους Kiddo Family

Ο κάτοχος της κάρτας μέλους KIDDO FAMILY (στο εξής «κάρτα») συμφωνεί ανεπιφύλακτα και αποδέχεται ότι:

1) Η κάρτα μέλους KIDDO FAMILY χορηγείται στον κάτοχό της, κατόπιν αιτήσεως αυτού, από την εταιρεία KIDDO A.E. (εφεξής καλούμενη η «Εταιρεία»).

2) Η κάρτα δεν είναι πιστωτική ή χρεωστική. Ο κάτοχος της κάρτας, δεν μπορεί να κάνει συναλλαγές με την κάρτα αυτή, παρά μόνο δικαιούται να απολαμβάνει προνόμια, όπως θα τίθενται και θα γνωστοποιούνται κατά περιοδικά χρονικά διαστήματα από την Εταιρεία. Σε καμία περίπτωση η κάρτα και τα προνόμια τα οποία παρέχει η κάρτα δεν μπορούν να επιστραφούν έναντι χρημάτων.

3) Η κάρτα μέλους ενεργοποιείται εντός καταστημάτων με τη συμπλήρωση όλων των απαιτούμενων στοιχείων της αίτησης έκδοσης κάρτας μέλους από τον κάτοχο, την υπογραφή αυτής και την παράδοσή της σε οποιοδήποτε κατάστημα KIDDO. Την στιγμή της εγγραφής ο κάτοχος πρέπει να καταβάλει το ποσό των 50 ( πενήντα ) ευρώ, εφάπαξ. Ως αποδεικτικό για την εγγραφή του, ο κάτοχος θα λάβει την κατάλληλη απόδειξη που θα εκδοθεί από το ταμείο του καταστήματος. Στο ηλεκτρονικό κατάστημα www.kiddo.gr, η κάρτα μέλους ενεργοποιείται με την συμπλήρωση όλων των απαιτούμενων στοιχείων επικοινωνίας και την αγορά της μέσω των διαθέσιμων τρόπων πληρωμής. Ως αποδεικτικό ο χρήστης θα λάβει ενημερωτικό email εγγραφής & τον κωδικό της κάρτας μέλους. Εν συνεχεία θα του αποσταλεί ταχυδρομικά η κάρτα μέλους Kiddo Family συνοδευόμενη με το αποδεικτικό αίτησης έκδοσης κάρτας και την απόδειξη πληρωμής.

4) Οι παροχές του προγράμματος προνομίων αναφέρονται σε εμφανές σημείο μέσα στα καταστήματα KIDDO και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kiddo.gr, όπως αυτές γνωστοποιούνται στο καταναλωτικό κοινό κατά περιοδικά διαστήματα με τον αυτό ως άνω τρόπο.

5) Η Εταιρεία έχει οποτεδήποτε το δικαίωμα να τροποποιήσει ή καταργήσει το πρόγραμμα προνομίων και τους όρους αυτού (ολικά ή μερικά), χωρίς προηγούμενη ειδική ενημέρωση του κατόχου της κάρτας και χωρίς να απαιτείται η συγκατάθεσή του.

6) Ο κάτοχος μπορεί να χρησιμοποιήσει την κάρτα σε όλα τα καταστήματα KIDDO εντός Ελλάδος και στο ηλεκτρονικό κατάστημα www.kiddo.gr

7) Η κάρτα μέλους είναι αυστηρά προσωπική. Χρήση της κάρτας εντός καταστημάτων γίνεται αποκλειστικά και μόνο από το δικαιούχο κάτοχο αυτής με επίδειξη της αστυνομικής του ταυτότητας ή άλλου στοιχείου αποδεικτικού της ταυτότητάς του. Απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο μεταβίβαση της κάρτας.

8) Σε περίπτωση που τα μέλη του KIDDO FAMILY δεν τηρήσουν την αυστηρά προσωπική χρήση της κάρτας KF και/ή κάνουν κατάχρηση των προνομίων της για αγορές που δεν συνάδουν με τη μέση αγοραστική συνήθεια (π.χ. αγορά 3ου καροτσιού εντός 1 έτους), η Kiddo διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει την εγγραφή στο πρόγραμμα και τα σχετικά προνόμια και σε πιο σοβαρές περιπτώσεις να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να προστατεύσει το πρόγραμμα, την εικόνα, το σήμα της καθώς και να απαιτήσει αποζημίωση για ενδεχόμενη ζημία που έχει υποστεί. Σε καμία περίπτωση, δεν γίνεται αποδεκτό ότι μέλος του προγράμματος μπορεί να αγοράσει προϊόντα από κατάστημα Kiddo (φυσικό ή ηλεκτρονικό) για μεταπώληση προς τρίτους. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν τέτοιες συνθήκες, η Kiddo θα επικοινωνήσει στον κάτοχο την ακύρωση της εγγραφής του με σχετικό email.

9) Η κάρτα παρέχει στον κάτοχό της προνόμια για όσο χρονικό διάστημα το πρόγραμμα προνομίων βρίσκεται σε ισχύ.

10) Η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να καταγγείλει οποτεδήποτε, χωρίς προειδοποίηση ή αιτιολογία, τη σύμβαση με τον κάτοχο ή και να απαγορεύσει οποιαδήποτε χρήση της κάρτας.

11) Η Εταιρεία δικαιούται να τροποποιήσει μονομερώς οποιονδήποτε όρο χρήσης της κάρτας, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου υπολογισμού των πόντων, του ύψους επιβράβευσης αγορών, των ειδικότερων καταστημάτων στα οποία εφαρμόζεται το πρόγραμμα προνομίων, κατά την εκάστοτε πολιτική τους, καθώς και να παύσουν ολικώς ή μερικώς το πρόγραμμα προνομίων. Οποιαδήποτε τέτοια τροποποίηση ή παύση θα γνωστοποιείται στο καταναλωτικό κοινό μέσω ανακοίνωσης σε εμφανές σημείο κάθε συμμετέχοντος στο πρόγραμμα καταστήματος και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kiddo.gr, όπως αυτή θα γνωστοποιείται στο καταναλωτικό κοινό κατά περιοδικά χρονικά διαστήματα με τον αυτό ως άνω τρόπο.

12) Εάν για οποιονδήποτε λόγο η Εταιρεία τροποποιήσει μέρος ή το σύνολο των όρων χρήσης της κάρτας ή παύσουν μερικώς ή ολικώς το πρόγραμμα προνομίων, ο κάτοχος ουδεμία αξίωση διατηρεί κατά της Εταιρείας, εφόσον με την υπογραφή της αιτήσεως και την αποδοχή των παρόντων όρων, αναγνωρίζει ότι πρόκειται για πρόγραμμα προνομίων, το οποίο του παρέχεται αποκλειστικά και μόνο από ελευθεριότητα της Εταιρείας και μπορεί οποτεδήποτε να τροποποιηθεί ή να παύσει, άλλως έχει παραιτηθεί με την αίτησή του και την αποδοχή των παρόντων όρων από κάθε σχετική αξίωσή του.

13) Ο κάτοχος είναι υποχρεωμένος να επιστρέψει την κάρτα σε πρώτη ζήτησή της προς την Εταιρεία KIDDO A.E., να τη φυλάσσει, να τη διατηρεί σε καλή κατάσταση και να μην τη μεταβιβάζει προς περαιτέρω χρήση σε άλλον.

14) Ο κάτοχος οφείλει να γνωστοποιεί στην εταιρεία KIDDO A.E. τυχόν αλλαγή στη διεύθυνση που δήλωσε, διαφορετικά η Εταιρεία δεν θα ευθύνεται για απώλεια αλληλογραφίας ή διακοπή της επικοινωνίας. Επίσης, ο κάτοχος θα πρέπει να ενημερώσει αμέσως την ως άνω εταιρεία σε περίπτωση απώλειας ή καταστροφής της κάρτας.

15) Η Εταιρεία διατηρεί σε αρχείο και θα επεξεργάζεται τα Προσωπικά Δεδομένα, τα οποία αναφέρονται στην αίτηση εκδόσεως κάρτας μέλους KIDDO FAMILY, με σκοπό αποκλειστικά την υποστήριξη, προώθηση των προϊόντων των ως άνω εταιρειών, ρητώς αποκλειόμενης οποιασδήποτε εμπορίας προσωπικών δεδομένων ή άλλης χρήσης.

16) Η Εταιρεία έχει την αποκλειστική ευθύνη για την κατά το Νόμο 138(Ι)/2001 Περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου), τήρηση αρχείου προσωπικών δεδομένων των κατόχων κάρτας.

17) Ο κάτοχος έχει το δικαίωμα, όποτε το επιθυμεί, να ζητήσει τη διαγραφή των στοιχείων του, να επιστρέψει την κάρτα του στην εταιρεία KIDDO A.E. και να δηλώσει ότι δεν επιθυμεί πλέον τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα προνομίων της Εταιρείας.

18) Η κάρτα μέλους και το πρόγραμμα προνομίων ισχύει μόνο στην Ελλάδα.